Download

Der er to versioner af Basis. Fælles for begge er, at det er det fulde program der kan hentes her, men at en enkelt funktion først bliver tilgængelig ved registrering af programmet, nemlig eksporten til internet. Desuden vil det uregistrerede program efter en passende prøveperiode ikke længere tage imod nye indtastninger, men dog stadig give mulighed for at læse de allerede foretagne registreringer.

Installationsvejledning

Lad mig begynde med at undskylde, at jeg ikke tidligere har været opmærksom på, at man ikke længere blot kan benytte den nyeste version af en række støttefiler fra Microsoft, idet nogle af dem kun virker i bestemte udgaver af Windows. Det drejer sig dels om databasedriverne, dels om et par andre filer, som jeg uforvarende har distribueret i versioner, der kun virker i Windows XP.

Fra og med Basis 1 version 1.2.046 og Basis 2 version 2.0.107 er installationsproceduren derfor ændret, så der ikke blot er en enkelt installationspakke, men at databasedriverne skal hentes separat i en pakke direkte fra Microsofts hjemmeside. De øvrige filer, der findes i en særlig udgave til Windows XP, bliver faktisk leveret sammen med Windows XP, og Basis installationspakkerne indeholder derfor kun en version, der dur i de ældre udgaver af Windows - og som ikke bliver installeret i Windows XP.

 1. Hvis en tidligere installation af Basis har installeret forkerte versioner af støttefiler, så kig på beskrivelsen af hvordan man kan fjerne de problematiske filer.
 2. Download databasedriveren til den rette udgave af Windows
 3. Download den fulde pakke med Basis 1 eller 2
 4. Installér databasedriveren
 5. Installér Basis 1 eller 2 i samme mappe, som den forrige installation blev installeret i - så vil alle registreringer forblive intakte og programmet vil også kunne finde både databasen og billedarkivet. Hvis der fandtes en tidligere installation, er det derfor ikke nødvendigt at køre konfigurationsprogrammet igen.

Der burde ikke være nogen problemer i at have både Basis 1 og Basis 2 installeret, de skal blot installeres i hver sin mappe (og vær opmærksom på at standardforslaget i installationsprogrammet er det samme til begge versioner, så mindst en af placeringerne skal ændres), og de skal have databasen og billedarkivet liggende hver sit sted.

Forhåbentlig løser dette alle installationsproblemerne, og så vil der fremover også være mulighed for blot at downloade en meget mindre opdateringspakke. Hvis der alligevel er problemer med at installere Basis, vil jeg meget gerne høre om det, send en mail til habilis@habilis.dk.

Basis version 1

Denne version har kørt stabilt i flere år, så der er efterhånden ikke ret mange fejl tilbage. Den kan importere registreringer fra Arkibas, men ikke fra DMI.

Download Basis 1 version 1.2.054
Opdater Basis 1.2.054 eller senere til 1.2.057
NB: Basis 1 udvikles ikke yderligere, og udløbsdatoen for uregistrerede eksemplarer er udløbet. Download er derfor kun relevant for registrerede brugere.

Basis version 2

Version 2 af Basis er udbygget gevaldigt i forhold til version 1, og kan importere registreringer fra både Arkibas og DMI og Basis 1. Du er meget velkommen til at fortælle mig om det, hvis du finder fejl eller har forslag til forbedringer.

Download den nyeste komplette udgave af Basis 2, version 2.1.0.5 her.
Opdater Basis 2.0.0.135 eller nyere til version 2.1.0.5

NB: Efter installation eller opgradering er det også nødvendigt at hente den nyeste udgave af HabilisUpdate.exe , som er det program der giver mulighed for automatisk at hente opdateringer fra Basis. Programmet skal lægges i installationsmappen, så det overskriver den gamle version, altså typisk i mappen C:\Programmer\Basis2 eller C:\Programmer(X86)\Basis2.

Databasedriver (Microsoft Jet 4)

Fra og med den 12. juli 2004 er databasedriverne ikke længere inkluderet i installationsprogrammet: Der er simpelthen så mange forskellige udgaver, at det er mest hensigtsmæssigt for alle parter at hver enkelt bruger vælger den version af databasedriveren, han eller hun har brug for - og sørger for at installere dem inden installationen af Basis. Databasedriverne skal installeres på hver enkelt maskine, som Basis skal køre på, så hvis disse maskiner ikke benytter den samme udgave af Windows, kan det være nødvendigt at downloade flere af Jet installationspakkerne. De følgende links går til installationssiderne for hver enkelt version af Windows på Microsofts hjemmeside, hvor man selv skal vælge sprog (altså det sprog, Windows taler), downloade og installere.

 • Fra og med Windows Vista (og altså også Windows 7 og 8) indeholder Windows normalt de nødvendige drivere.
  NB: Hvis databasen placeres på en maskine med Windows Vista, kan den højst åbnes af 2 samtidige brugere - en fra en anden maskine, hvis denne kommer først, og ellers kun brugeren på samme maskine. Microsoft har erkendt, at det er en fejl, og at der arbejdes på en løsning. Indtil da må det frarådes at benytte Basis i Windows Vista.
 • Den ovenstående fejl er rettet i Windows 7, hvor der heller ikke er behov for at installere ekstra drivere.
 • NB: Basis er ikke testet med nogen version af Windows med andet sprog end dansk - måske virker det, men der er ingen garanti.

  Sikkerhedsproblem i Windows Vista, 7 og 8)

  NB: Basis har brug for at skrive i den mappe, programmet installeres i. I nyere versioner af Windows er dette ikke uden videre muligt, hvis programmet installeres på standardplaceringen (altså under C:\Program Files eller C:\Program Files (x86)). Dette er der to mulige løsninger på:

  Versionshistorie

  Den til enhver tid seneste version af Basis.exe kan hentet manuelt ved at klikke på dette link.

  24. maj 2015

  Basis 2 version 2.1.0.62 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er foretaget følgende ændringer:

  4. januar 2015

  Basis 2 version 2.1.0.61 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er foretaget følgende ændringer:

  11. maj 2014

  Basis 2 version 2.1.0.55 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er foretaget følgende ændringer:

  30. oktober 2013

  Basis 2 version 2.1.0.54 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er foretaget en enkelt rettelse, så links på websiden faktisk fungerer som links.

  6. september 2013

  Basis 2 version 2.1.0.53 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er foretaget følgende rettelser af fejl:

  11. juni 2013

  Basis 2 version 2.1.0.50 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er foretaget følgende rettelser af fejl:

  26. maj 2013

  Basis 2 version 2.1.0.49 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er blot rettet en enkelt fejl, så man nu igen kan tilknytte filer til databasen fra den interne filoversigt. Det gik i stykker, da mulighederne for at trække filer ind fra eksterne filoversigter blev udviklet.

  21. maj 2013

  Basis 2 version 2.1.0.48 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Ændringerne omfatter:

  19. maj 2013

  BasisOpdatering version 2.1.0.47 kan nu hentes ved at klikke på dette link: BasisOpdatering.exe. Der er kun rettet en enkelt fejl, som bevirkede at museumsnumre ikke blev konverteret.

  15. maj 2013

  Basis 2 version 2.1.0.47 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Ændringerne omfatter:

  14. maj 2013

  Basis 2 version 2.1.0.46 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Der er kun foretaget et par smårettelser

  13. maj 2013

  Basis 2 version 2.1.0.43 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Ændringerne omfatter:

  5. maj 2013

  Basis 2 version 2.1.0.41 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis eller ved at klikke på linket herover.

  Ændringerne omfatter:

  23. april 2013

  Basis 2 version 2.1.0.39 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Der er lavet en enkelt ny funktion:

  17. april 2013

  Basis 2 version 2.1.0.38 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Der er lavet en enkelt fejlrettelse og to nye funktioner:

  29. marts 2013

  Basis 2 version 2.1.0.35 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Der er kun lavet en enkelt ændring, nemlig at der er flere muligheder for at vælge hvilket indhold man ønsker at få med i rapporter.

  13. december 2012

  Basis 2 version 2.1.0.33 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Ændringerne i den nye version omfatter:

  9. december 2012

  Basis 2 version 2.1.0.28 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Ændringerne i den nye version omfatter:

  7. oktober 2012

  Basis 2 version 2.1.0.20 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Ændringerne i den nye version omfatter:

  2. september 2012

  Basis 2 version 2.1.0.18 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Ændringerne i den nye version omfatter:

  11. juli 2012

  Basis 2 version 2.1.0.9 kan nu hentes med automatisk opdatering fra selve Basis.

  Ændringerne i den nye version omfatter:

  20. december 2010 - Basis 2 kan nu automatisk opdatere fra nettet

  Basis 2 version 2.1.0.5 er lagt ud til download.

  Ændringerne i den nye version omfatter:

  30. november 2009 - Basis 2 er nu helt gratis at bruge

  Basis 2 version 2.0.0.184 er lagt ud til download.

  Den uregistrerede version af programmet har nu også mulighed for at eksportere til web.

  20. september 2009 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.0.183 er lagt ud til download.

  Den uregistrerede version af programmet er nu ikke længere tidsbegrænset. I stedet bliver uregistrerede brugere nu med jævne mellemrum bedt om at forklare sig...

  23. marts 2009 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.0.182 er lagt ud til download.

  Der er foretaget en række mindre rettelser:

  11. juni 2008 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.178 er lagt ud til download.

  En enkelt rettelse af dateringsfunktionen.

  1. juni 2008 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.177 er lagt ud til download.

  Der er foretaget en række mindre rettelser:

  8. januar 2008 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.176 er lagt ud til download.

  Der er foretaget en række mindre rettelser.

  11. juli 2007 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.171 er lagt ud til download.

  Der tages nu højde for endnu et par problemer, der kunne forhindre upload til webside.

  17. juni 2007 - nye versioner af Basis 2, BasisKonvertering og BasisOpdatering

  Basis 2 version 2.0.170 er lagt ud til download.

  Rettelserne omfatter:

  30. april 2007 - nye versioner af Basis 2, BasisKonvertering og BasisOpdatering

  Basis 2 version 2.0.161 er lagt ud til download.

  I selve Basis er Ret filstier rettet, så det er muligt at rette flere stier uden at lukke dialogboksen mellem hver ændring.

  I BasisKonvertering er der rettet et par detaljer, der gjorde at importen fra Arkibas i nogle tilfælde fejlede.

  I BasisOpdatering er håndteringen af stier til billedfiler rettet, og oplysninger fra felterne Sted og Kategori er nu sikret altid at have en overskrift.

  4. marts 2007 - nye versioner af Basis 2 og BasisKonvertering

  Basis 2 version 2.0.138 er lagt ud til download.

  I selve Basis er skærmtilpasningen rettet, så den fungerer i Windows Vista.

  I BasisKonvertering er der rettet en fejl, der gjorde at installationen af en tom database fejlede.

  6. november 2006 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.137 er lagt ud til download.

  Indekseringen af begivenheder og elementer til fritekstsøgning opdateres nu også automatisk ved sletning.

  9. januar 2006 - ny version af Basis 2 med BasisOpgradering

  Basis 2 version 2.0.135 er lagt ud til download.

  Den største ændring er det særlige konverteringsprogram BasisOpgradering, der kan læse oplysningerne i en Basis 1 database og overføre dem til Basis 2. Det er naturligvis kun interessant for brugere af Basis 1. Man behøver ikke være registreret bruger for at opgradere.

  NB: Det er kun den fulde udgave, der indeholder BasisOpgradering - opgraderingen indeholder kun den ændrede version af programmet Basis.

  Et par ændringer af Basis er det da også blevet til:

  29. oktober 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.134 er lagt ud til download.

  Eneste ændring er ny udløbsdato for uregistrerede eksemplarer.

  10. august 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.133 er lagt ud til download.

  Der er foretaget et par rettelser i selve Basis:

  7. juli 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.132 er lagt ud til download.

  Der er foretaget en lang række rettelser i selve Basis:

  29. marts 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.129 er lagt ud til download.

  Der er foretaget en enkelt rettelse i selve Basis:

  Desuden er det nu lykkedes at finde en måde at opdatere websiden, som fungerer hurtigt og glat i både Internet Explorer og Mozilla Firefox - tidligere var Firefox urimeligt længe om at tømme vinduet for den forrige søgning.

  14. marts 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.127 er lagt ud til download.

  Der er foretaget et par rettelser i selve Basis:

  7. marts 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.126 er lagt ud til download.

  Der er foretaget et par rettelser i selve Basis:

  27. februar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.123 er lagt ud til download.

  Der er foretaget et par smårettelser i selve Basis:

  21. februar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.122 er lagt ud til download.

  Der er et par smårettelser i selve Basis:

  7. februar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.121 er lagt ud til download.

  Der er et par smårettelser i selve Basis:

  27. januar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.120 er lagt ud til download.

  Der er kun en enkelt ændring i selve Basis:

  NB: Denne opdatering er kun en nødrettelse - hvis du ikke har ændret på sorteringerne, er den aldeles unødvendig.

  24. januar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.119 er lagt ud til download.

  Ændringerne består af fejlrettelser og forbedringer i selve Basis samt websiden:

  16. januar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.118 er lagt ud til download.

  Ændringerne består af fejlrettelser og forbedringer i selve Basis:

  10. januar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.117 er lagt ud til download.

  Diverse småfejl er rettet og der er indført et nyt, konfigurerbart layout for internet-søgesiden.

  6. januar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.116 er lagt ud til download.

  Der var et par fejl i versionen i går - de er rettet:

  5. januar 2005 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.115 er lagt ud til download.

  Der er en del fejlrettelser og småforbedringer, især i selve Basis:

  3. januar 2005 - ny version af Basis 1

  Basis 1 version 1.2.057 er lagt ud til download.

  Eneste ændring er en ny udløbsdato for den uregistrerede version.

  En ny version af Basis 2 med ny udløbsdato og nye funktioner vil være klar i løbet af den kommende uge. Lige nu er nogle ændringer halvvejs gennemført og dermed ubrugelige.

  17. december 2004 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.114 er lagt ud til download.

  Der er en lang række fejlrettelser og småforbedringer i selve Basis:

  14. december 2004 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.113 er lagt ud til download.

  Datastrukturen er ændret lidt, så det er nødvendigt at begynde forfra med opretelse af databasen og eventuel import fra Arkibas eller DMI. Desuden er der foretaget en lang række fejlrettelser og småforbedringer i både konverteringsprogrammet og selve Basis:

  6. december 2004 - ny version af Basis 1

  Basis 1 version 1.2.056 er lagt ud til download.

  Der er to ændringer i selve Basis:

  29. november 2004 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.112 er lagt ud til download.

  Der er en fejlrettelse i konverteringsprogrammet og en ændring af både konverteringsprogrammet og selve Basis:

  22. november 2004 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.110 er lagt ud til download.

  Der er foretaget to ændringer, en i konverteringsprogrammet og en i selve Basis:

  20. november 2004 - ny version af Basis 1

  Basis 1 version 1.2.054 er lagt ud til download.

  Der er foretaget to ændringer, som kun er af interesse for registrerede brugere:

  8. november 2004 - ny version af Basis 1

  Basis 1 version 1.2.051 er lagt ud til download.

  Der er kun foretaget to små ændringer:

  22. september 2004 - ny versioner af Basis 1 og 2

  Basis 1 version 1.2.049 og Basis 2 version 2.0.109 er lagt ud til download.

  Der er foretaget de samme to ændringer i begge versioner:

  30. juli 2004 - ny version af Basis 1

  Basis 1 version 1.2.047 er lagt ud til download.

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  16. juli 2004 - installationsprogrammer og installationsvejledning ændret

  Der smuttede en enkelt Windows-versions-specifik fil med i installationspakkerne forleden, nemlig vbajet32.dll som rettelig er en del af databasedriver-installationen.

  Alle links til databasedrivere går nu til danske sider, hvor det er muligt, og med mulighed for selv at vælge sprog, i stedet for at gå direkte til download af en enkelt fil.

  14. juli 2004 - ny version af Basis 1 og ny installationsrutine

  Basis 1 version 1.2.046 er lagt ud til download.

  Der er ikke foretaget nogen interessante ændringer i programmerne, men installationsrutinen er ændret på samme måde som installationsrutinen til Basis 2 blev det i forgårs/går.

  13. juli 2004 - ny version af Basis 2

  Basis 2 version 2.0.107 er lagt ud til download.

  En række smårettelser viste sig nødvendige for at få programmerne til at køre uanset Windows-version (98, 2000 og XP er testet), hvoraf kun en enkelt er mærkbar for brugerne: Det var nødvendigt at fjerne Windows Media Player som afspiller af lyd og video. Der vil snarest blive fundet en anden løsning.

  12. juli 2004 - ny version af Basis 2 og ny installationsrutine

  Basis 2 version 2.0.100 er lagt ud til download.

  Blandt nyhederne i konverteringsprogrammet er:

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  9. juli 2004 - ny version af Basis 1

  Basis 1 version 1.2.045 er lagt ud til download.

  En ny version af Basis 2 - med ny udløbsdato og en del nye funktioner - vil være klar til download på mandag (12. juli 2004).

  2. maj 2004 - nye versioner af både Basis 1 og 2

  Basis 1 version 1.2.044 er lagt ud til download.

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  Basis 2 version 2.0.96 er lagt ud til download.

  Blandt nyhederne i konverteringsprogrammet er:

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  19. marts 2004

  Basis 2 version 2.0.95 er lagt ud til download.

  Blandt nyhederne i konverteringsprogrammet er:

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  8. marts 2004

  Basis 1 version 1.2.043 (konverteringsprogrammet 1.2.044) er lagt ud til download.

  En enkelt fejl i konverteringsprogrammet er rettet: Visse registreringer af billeder, sekvenser, plakater mv. blev ikke korrekt knyttet til journaler. Det gør de nu.

  2. marts 2004

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  Blandt nyhederne i konverteringsprogrammet er:

  11. februar 2004

  Basis 1 version 1.2.041 er lagt ud til download.

  Blandt nyhederne i selve Basis er:

  Blandt nyhederne i konverteringsprogrammet er:

  En ny version af Basis 2 er lige på trapperne.

  5. februar 2004

  Søllerød Museum åbner i dag en webudstilling med billeder fra fotografen Johanne Hesbecks atelier i Holte (1915-27). Fotografen registrerede hvem der havde bestilt billederne, men ikke nødvendigvis hvem der er afbildet på dem - derfor lægger udstillingen op til at publikum kan skrive ind med supplerende oplysninger om billederne.

  Billederne og fotografens notater er registreret i Basis, men præsenteres her i et specielt udviklet fotoudstillingsmodul. Med lidt håndarbejde vil løsningen kunne bruges andre steder også, og hvis der er interesse for det, vil det kunne udvikles til et generelt udstillingsmodul, som hver enkelt bruger kan konfigurere efter behov. Kig engang på adressen www.sollerod.dk/musark/database/hesbeck/default.asp.

  Nu, hvor dette arbejde er overstået, bliver der bedre tid til at få de sidste detaljer i Basis på plads - kig ind i næste uge, så er der opdateringer til både version 1 og 2.

  4. december 2003

  Basis 1 version 1.2.027 er lagt ud til download. Den nye version retter nogle problemer i forbindelse med redigering af brugerdefinerede lister:


  Få tilsendt oplysninger om opdateringer

  Enhver bruger af programmet - registreret såvel som uregistreret - kan få tilsendt oplysninger om nye versioner og rettelser ved at klikke her og angive navn og email-adresse. Afmelding sker ved at klikke her.